¡Especial Navidad ENVÍOS GRATUITOS!

Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

Margarits Ramirez Homedes en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa:

Margarita Ramirez Homedes d'ara endavant el venedor.
CIF: 40363497S
Domicili: C/Passeig capellades 12 (Girona)
Domini:www.juguetestocatoca.com
 
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte:
 
Telèfon: 872 080 174
Correu electrònic: hola@juguetestocatoca.com
Termes i condicions d'ús
 
En accedir al lloc web situat en l'adreça www.juguetestocatoca.com (d'ara endavant lloc web), que és propietat del venedor l'usuari assumeix el compromís de seguir i complir els termes i condicions que s'indicaran a continuació (d'ara endavant termes i condicions). En cas que no estigui d'acord amb els termes i condicions li preguem que s'abstingui d'utilitzar el lloc web.
Els drets de propietat intel·lectual del situat web, i dels diferents elements en ell continguts són titularitat del venedor, queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web.
El venedor no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual donarà lloc a les responsabilitats legals corresponents.
Respecte a la resolució de litigis en línia en matèria de consumeix, conforme a l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Política de privacitat
 
El venedor vol posar en coneixement dels usuaris i clients del seu lloc web, la seva política en relació al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte per a contactar amb el venedor, així com l'accés a la seva pàgina, que impliquin comunicació de dades personals al venedor:
1.- Responsable del fitxer joguines toca toca proveïda de 40363497s, informa l'usuari i client que existeix un fitxer automatitzat de dades personals denominat CLIENTS, inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), on s'emmagatzemen les dades que el client i usuari comuniquen a l'efecte de gestionar la seva sol·licitud.
2.- Finalitat del fitxer: el venedor no sol·licita en el seu lloc web dades als usuaris que els visitin, per tant la comunicació de dades personals únicament pot entendre's que tindrà lloc quan els usuaris voluntàriament utilitzin el servei de formulari de compra o contacte per a posar-se en contacte amb el venedor. Per a aquests casos el responsable informa el client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: dur a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació, lliurament de mercaderia, pagament del preu o prestació de serveis, així com atendre i contestar comunicacions rebudes i la prospecció comercial per a mantenir informat als usuaris d'eventuals promocions.
3.- Consentiment: S'informa que quan l'usuari mantingui relacions comercials amb el venedor, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació, indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel responsable, per a les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació.
4.- Identificació dels destinataris respecte als que el venedor tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers, s'informa que aquest únicament té prevista la cessions o comunicació de dades que conforme a l'article 11.2 c) de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades  hagi de realitzar per a complir amb les seves obligacions davant les administracions públiques, organismes o persones directament relacionades amb el venedor.
Igualment posa a coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-lo de manera expressa, precís i inequívoc dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.
No obstant això, s'informa l'usuari i al client que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari a través de la pàgina Web.
5.- Respecte a l'exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades s'informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a joguines toca toca en la següent adreça: passeig capellades 12, o a través del següent correu electrònic hola@juguetestocatoca.com
6.- El responsable informa l'usuari que de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment es garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

¿Por qué Comprar en Juguetes Toca Toca?
Porque te lo llevamos a Casa o a la Escuela Gratis
Porque Trabajamos con Marcas Exclusivas y Reconocidas en el sector Educativo
Porque los Juguetes están fabricados en España o importados en la Comunidad Europea
Porque son Juguetes Seguros y de Calidad
Porque son Juguetes para Desarrollar los Sentidos y la Creatividad